Colegio de fotografía al que perteneces: 
Llotja • escola superior de disseny i art